Psühholoog

Koolipsühholoogi III kutsestandard

Psühholoogi tegevuse eesmärk ja ülesanded

  • Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on gümnaasiumiõpilaste arengu toetamine.
  • Koolipsühholoog juhindub oma töös õpilase isiksuse mitmekülgse arendamise, kaitstuse ja psühholoogi töö eetilistest printsiipidest.
  • Koolispühholoogi töövaldkondade hulka kuulub õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Vastavalt oma ettevalmistusele võib koolipsühholoog viia läbi koolitusi kooli personalile ja lapsevanematele.
  • Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:

– valikute ja otsuste tegemisel;
– eneseteadvuse kujunemisel;
– isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
– suhtlemisoskuste omandamisel;
– enesehinnangu korrigeerimisel;
– kriisisituatsioonist välajatulemisel (vastava väljaõppe olemasolul).

  • Koolipsühholoog osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole.
  • Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile õpilase õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel õpilase normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Nõutav kvalifikatsioon

  • Kõrgem erialane haridus.
  • eesti ja vene keele oskus
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s