IV Õppekeskkond ja ressursid

IV ÕPPEKESKKOND JA RESSURSID
Tegevused, ülesanded valdkonniti
1 Arvutipargi komplekteerimine ja arvutivõrgu loomine
2 Õppekavale vastava õppevara soetamine
3 Raamatukogu tegevuse kaasaegsetele nõuetele vastavusse viimine
4 Õppeklassides õpetaja töökohtade standardile vastav komplekteerimine
5 Materiaalsete vahendite inventuuri läbiviimine
6 Remondi lõppemise järel tööruumide sisustamine
7 Spordiinventari uuendamine ja soetamine
8 Kooli kodulehe uuendamine
9 Moodle kasutuselevõtmine õpetajate poolt
10 2013 a eelarve kava koostamine
11 Kooli intraneti käivitamine Wikisüsteemis
12 Õpetajate töötingimuste parandamine
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s