Õppenõukogu 1.september 2012 nr 1.-6/1

Õppenõukogu 1.september, 2012 nr 1.-6/1

PÄEVAKORD

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
  2. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava kohta.
  3. Sillamäe Gümnaasiumi 2012/2013 õa üldtööplaani kinnitamine.
  4. Sillamäe Gümnaasiumi õpilase õpinguraamatu vormi kinnitamine.
  5. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra kohta.
  6. Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogide esindajate nimetamine gümnaasiumi hoolekogusse.
  7. Muud olulised küsimused.

Otsused

OTSUS 1.-6/1/1 : Valida Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu sekretäriks Margit-Karina Tarassova.

OTSUS 1.-6/1/2: Teha direktorile ettepanek kinnitada Sillamäe Gümnaasiumi õppekava. Õppekava aineprogrammid koostada ja esitada arvamuse andmiseks 2013. a märtsis.

OTSUS 1.-6/1/3: Kinnitada Sillamäe Gümnaasiumi 2012/2013 õa üldtööplaan (Lisa 3.1).

OTSUS 1.-6/1/4: Kinnitada Sillamäe Gümnaasiumi õpilase õpinguraamatu vorm (Lisa 4.1).

OTSUS 1.-6/1/5: Teha ettepanek direktorile kinnitada Sillamäe Gümnaasiumi kodukord (Lisa 5.1).

OTSUS 1.-6/1/6: Valida Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse pedagoogide esindajatena Jelena Hlebova ja Aleksei Tsmõhh.

7.Muud küsimused

Õppetöö algab 3.septembril. I õppenädalal õpivad 12.klassi õpilased tavatunniplaani alusel, kuid remondiettevõte palvel lühendatud päevakava alusel.

11. ja 10. klassidel toimub I õppenädal eriplaani järgi. Projektipäevad, rühmatööd  ja esitlused viiakse läbi eesmärgiga toetada õpilaste üldpädevuste kujunemist ja sõbraliku ja koostöötava koolikollektiivi kujunemist.

Remonditööde tõttu tuleb sööklasse liikuda kooliõue kaudu. I söögivahetunnil toitlustatakse 12ndaid ja 11ndaid klasse ja II söögivahetunnil 10ndaid klasse.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s