5.7. Erinevate õppekeelte kasutamine kursuseti

5.7.1 Gümnaasiumi õppekeeleks  on eesti keel.

5.7.2 Gümnaasiumis on statsionaarses õppes vähemalt 57 kursust eesti õppekeeles. Mittestatsionaarses õppes on 43 kursust eesti keeles.  Kõik 57 eesti õppekeelset kursust on kohustuslike ja kooli poolt pakutud kohustuslike valikkursuste hulgas.

5.7.3 Õpetaja valikul ja algatusel võib lõimida kõiki kursusi erinevate keeltega. Kursuses, kus õpetaja kasutab kursuse õppekeelest erinevat keelt, ei muuda kursuse õppekeelt.

5.7.4 Õpetaja võib, kui see on õpitulemuse saavutamiseks vajalik, õppetunni tasandil kasutada õppekeelest erinevas keeles õppematerjale (sh õpilase koduses keeles) või teatud tunni etappides keele vahetust (nt reflektsioonifaasis).

5.7.5 Õppetundides, välja arvatud eesti keele tunnis on õpilaste keelekasutus vaba. Koolis on aineõppes oluliseks eesmärgiks ainealase pädevuse saavutamine.

5.7.6 Õppekeelest erinevat keelt võib kasutada keeleõppe ja kursuse teema lõimimise eesmärgil.

5.7.7 Koolis püüeldakse sinnapoole, et õpilased nii kirjalikus kui ka suulises suhtluses (sh info vastuvõtmisel) kasutaksid kursuse õppekeelt.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s