SILLAMÄE

Sillamäe tähistab 2012.a linna 55.aastapäeva

Sillamäe juubeliürituste kava siin…

Sillamäe juubelilogo

Sillamäe – üks Eesti salapäraseim, kütkestavaim ja kiiremini arenev linn. Kaua aega oli linn külalistele suletud ja avalikkusele salastatud siin asunud sõjatööstuse tõttu. Pärast ülisalajase tootmise lõpetamist on merekaldale kompaktse planeeringu ja stiilipuhta arhitektuuriga rajatud linn avatud. Avatud nii külastajaile kui uutele ideedele: Sillamäele, Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisele “sillale” on loodud majanduslik vabatsoon, sadam, tegutsevad erinevad tööstusettevõtted jpm.

Siit ka linna tunnuslause: Sillamäe – värskete meretuulte linn

Elanike arv: 15 305 (seisuga 03.10.2011)
Sillamäe tähistab 2012a  juubeliaastat
1950. aasta septembri seisuga elas Sillamäel juba rohkem kui 10 000 inimest.16. mail 1950 andis Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse Sillamäe töölisalevi muutmise kohta samanimeliseks vabariikliku alluvusega linnaks. Selle määruse täiesti salajases seletuskirjas on öeldud: „Sillamäe asustatud punktist moodustati samanimeline töölisalev Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 6. jaanuaril 1949, kusjuures alev allutati administratiivselt Narva linnale. Vahepeal oli aga olukord muutunud. Tööstuse kiire arengu tõttu on alev võtnud linna mõõdud …Arvestades Sillamäe alevi eriseisundiga ja selle territooriumil asuva eritööstusega, samuti seda, et alev asub piiritsoonis, kuhu on sissesõit võimaldatud ainult erilubadega, on Narva Linna Töörahva Saadikute Nõukogu organitel raskendanud kiiresti kasvava Sillamäe töölisalevi täitevkomitee konkreetne juhtimine, mille tõttu aga kannatab Sillamäe elanikkonna kultuur-olustikuline teenindamine. Peale selle on käesoleval ajal juba osa Sillamäe organeid allutatud vabariiklikele keskasutustele, nagu julgeoleku, Siseministeeriumi ja prokuratuuri organid.Eeltoodud asjaolud tõstavad üles küsimuse Sillamäe muutmiseks vabariikliku alluvusega linnaks, kuhu on võimalik luua täisjõuline töörahva saadikute nõukogu aparaat, milline on võimeline kindlustama elanikkonna korralikku kultuur-olustikulist teenindamist”. (David Vseviov Kirde-Eesti urbaanse anomaalia kujunemine ning struktuur pärast Teist Maailmasõda Tallinn 2002 lk 35).Seega oli linn lühikese ajaga kiiresti kasvanud (pärst sõja lõppu praktiliselt maatasa tehtud kohale oli mõne aastaga ehitatud linn, kus 1950. aastal elas üle 10 000 inimese), samuti hakkas Sillamäe tootmine 1950. aastate lõpuks minetama oma ainulaadsust aatomitööstusele.Sillamäe sai linna staatuse 1957. aastal.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s