GÜMNAASIUM

Sillamäe Gümnaasium on 2012/2013 õppeaastal Sillamäe linnas tegevust alustav üldhariduskool.

Sillamäe Gümnaasium alustab õppetööd 1.septembril 2012a.  Gümnaasium moodustub kolme praegu Sillamäel tegutseva kooli gümnaasiumiosa baasil.

Sillamäe Gümnaasium saab olema üks seni vähestest nn puhastest gümnaasiumidest ja ligemale 160-170 õpilasega peaks olema esialgu suurima gümnaasiumiõpilaste arvuga kool regioonis.

Gümnaasium pakub põhiharidusega noortele õppimisvõimalusi vähemalt kolmel õppesuunal – reaalsuund, humanitaarsuund ning looduse- ja keskkonnasuund.

Õpilastele luuakse kaasaegsed ja uuele õppekavale vastavad võimalused õppimiseks ning igakülgseks enda arendamiseks kodu lähedal.  Vähemalt 60% kursuste õppekeel on eesti keel.

Gümnaasiumisse on oodatud õppima motiveeritud noored nii Sillamäelt, Narvast kui kogu Ida-Virumaalt.

Силламяэская Гимназия начинает свою учебную работу с 1-го сентября 2012 года. Гимназию создают на базе трёх ныне действующих  силламяэских школ.

Силламяэская Гимназия станет одной из немногих гимназий в регионе, которая будет по первоначальным планам  иметь 160-170 учеников.

Школа предлагает гимназическое образование молодёжи по меньшей мере в трёх направлениях: в  реальном, гуманитарно и в направлении естествознания и окружающей среды.

Для  успешной учёбы  будут созданы все условия, главное из которых – возможность учиться и развиваться поблизости от дома.

Обучение будет осуществляться в общей сложности 60% на эстонском языке.

Гимназия ждёт мотивированную молодёжь как из Силламяэ, так и из Нарвы,  и из всего Ида-Вирумаа.

Sillamäe Gümnaasium

  • postiaadress:  Viru pst 26 Sillamäe 40 233
  • Reg nr 75037920
  • tel 39 29 047
  • e-post:  sillamaegymn@sillamaegymn.edu.ee

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s