VII Enesehindamine

VII ENESEHINDAMINE
Tegevused, ülesanded valdkonniti
1 Sisehindamise korra ettevalmistamine ja rakendamine
2 Sisehindamise korra lisade ettevalmistamine
3 Sisehindamise läbiviimise ajakava koostamine
4 Materiaalse põhivara inventuur
5 Gümnaasiumi õpilaste tagasisideküsitlused
6 Õppekasvatustöö sisekontroll (e-kooli päevikud)
7 Koolisiseste konkursside läbiviimine
8 Koolisiseste olümpiaadide läbiviimine
9 Maakonna olümpiaadidest osavõtmine
10 Riigieksamid
11 Õpilaste tunnustamine
12 Kokkuvõtted õpilaste individuaalsest osalemisest võistlustel, konkurssidel
13 Riskianalüüsi koostamine
14 Pedagoogide eneseanalüüside koostamine
15 Arenguvestlused õpetajatega
16 Arenguvestlused spetsialistidega
17 Meediamonitooring
18 Sisehindamiseks vajalike uurimuste läbiviimise korra ettevalmistamine ja rakendamine
19 Auditite läbiviimise kokkuvõtte juhendi koostamine
20 Dokumendihalduse audit
21 IKT audit
22 Personalidokumentide audit
23 Sisehindamise läbiviimise ajakava korrigeerimine
24  Ringide aruandeesitlused
25 “Aasta õpetaja” valimine
26 Õppeperioodi kokkuvõtte tegemine ja ÕN-le esitamine
27 Õppeaasta tegevusaruande koostamine ja ÕN-le esitamine
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s