Kodukorra muudatus 22.03.13

ÕN nr 7

LISA 2

Sillamäe Gümnaasiumi kodukord

….

VII Õpilaste territooriumil ja territooriumilt liikumise, samuti koolis kõrvaliste isikute viibimise kontrollimine ja piiramine

61)         Transpordivahenditega territooriumile sissesõit on lubatud ainult kooli direktori poolt väljastatud loa alusel.

62)         Kella 7.40 kuni 14.30 kontrollib isikute sisenemist ja väljumist koolis turvateenust osutava ettevõtja esindaja (turvatöötaja). Alates kl 14.30 kuni koolimaja sulgemiseni kontrollib isikute sisenemist ja väljumist kooli valvur.

63)         Töötajate ja kõrvaliste isikute kooli sisenemine fikseeritakse külastuste žurnaalis.

64)         Õppeprotsessi ajal on koolis kõrvaliste isikute viibimine ilma loata keelatud.

65)         Õpilasele vastu tulnud või külla tulnud isikud ootavad õpilast kooli fuajees.

66)         Kooli külastamise vajaduse tekkimisel peab külaline pöörduma turvatöötaja poole, selgitama visiidi eesmärki ning saama koolis viibimise loa administratsiooni esindajalt.

67)         Vanemad võivad kohtuda aineõpetaja, klassijuhataja ning kooli administratsiooniga vastuvõtuaegadel või eraldi kokku lepitud aegadel.

68)         Turvalisuse ja vara säilimise tagamise eesmärgil võib paigaldada koolihoone välisseintele videokaamerad.

69)         Videokaamerate või elektroonilise valve seadmed paigutatakse kooli siseruumides kooskõlastatult kooli hoolekoguga.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s