ÕPPETOOLIDE TEGEVUS

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajate koostöö on korraldatud õppeainete ja ainevaldkondade põhise koostöö põhimõttel õppetoolidena.

Gümnaasiumi õppetoolid

  1. Matemaatika ja IT õppetool. (Tegevuskava)
  2. Loodusvaldkonna õppetool. (Tegevuskava).
  3. Keelte õppetool. (Tegevuskava).
  4. Loovuse ja tervisevaldkonna õppetool.(Tegevuskava)
  5. Sotsiaalvaldkonna õppetool.(Tegevuskava)

 Sillamäe Gümnaasiumi õppetoolide tegevuse tingimused ja kord

 I Üldpõhimõtted

1.1  Õppetool on ainevaldkonna õpetajate metoodilise ja organisatsioonilise koostöö vorm, mille eesmärgiks on toetada õpetajate professionaalset arengut ja edendada ainevaldkonna õpetajate metoodilist täiuslikkust.

1.2. Õppetooli tegevust korraldab õppetooli juht, kelle määrab õppealajuhataja ja õppetooli õpetajate ettepanekul direktor.

1.3. Õppetoolide tegevust kureerib õppealajuhataja.

1.4. Õppetooli tegevust planeeritakse, sisehinnatakse ja õppetooli tegevusest tehakse õppeaasta lõpus kokkuvõte.

 

II Põhiülesanded

2.1. Õppetool korraldab õpetajatevahelist koostööd, mille eesmärgiks on ellu viia ainealast integratsiooni.

2.2. Õppetooli tegevus loob eeldused pedagoogiliseks diskussiooniks õpetajate vahel ja toetab õpetajate kogemustevahetust.

2.3. Loob sidemeid Sillamäe linna põhikoolide ja maakonna teiste gümnaasiumide ainevaldkonna õpetajatega.

 

III Tegevuse sisu ja põhisuunad

3.1. Õppetool analüüsib ainevaldkonna õpetamisega sotud probleeme ja jagab parimaid praktikaid.

3.2. Õppetool tegeleb aktiivselt õppekava arendamisega ainevaldkonna aineprogrammide väljatöötamisel.

3.3. Õppetooli juhataja osaleb atesteerimisprotsessis.

3.4. Toetab õpetajaid metoodilise materjali koostamisel.

3.5. Toetab uute kolleegide sisseelamist gümnaasiumi kollektiivi.

3.6. Korraldab ainevaldkonna teemapäevi ja – nädalaid.

3.7. Võtab osa projektitööst koolis ja väljaspool.

3.8. Korraldab gümnaasiumisiseseid olümpiaade, toetab õpilaste ettevalmistumist maakondlikeks ja vabariiklikeks olümpiaadideks.

3.9. Koostab õppematerjalide „panka“ ja arhiveerib parimaid praktikaid sh õpilaste töid.

3.10.Võib esitada kandidaate  õpetajate tunnustuskonkurssidele.

3.11. Loob sidemeid ja arendab koostööd teiste koolide ainesektsioonidega.

3.12.Koostab ainevaldkonna õppematerjalidest kogumikke ja õpilastöödest almanahhe.

3.13. Toetab õpilaste  ja õpetajate valmistusmist  esinemiseks ainevaldkonna konverentsidel.

3.14. Korraldab ainevaldkonna teemalisi õppekäike, konverentse jt alternatiivseid õppevorme.

3.15. Määrab prioriteetsed teemad õpilaste uurimistööde koostamiseks.

3.16 Teeb ettepanekuid gümnaasiumi õppeaasta koolitusplaani koostamisel oma ainevaldkonna teemaliste koolituste läbiviimiseks või nendest osavõtuks.

IV Õppetooli asjaajamine

4.1  Õppetooli töökavade, koosolekute, otsuste jms tegevuse dokumenteerimise eest vastutab õppetooli juhataja.

4.2  Õppetooli juhataja esitab gümnaasiumi I õppenõukogu koosolekuks õppeaasta tööplaani, mis on üldtööplaani osaks.

4.3   Õppetooli juhataja esitab õppeperioodi lõppedes õppealajuhatajale õppetooli õppeaasta tegevuse kokkuvõtte.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s