ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu otsused

Õppenõukogu tööplaan

______________________________________________

ÕPPENÕUKOGU nr 1.-6/7

Lp Sillamäe Gümnaasiumi pedagoog,

Kutsun teid osalema Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu koosolekul 22.märtsil 2013 kl 10-13 ruumis 232

Päevakord
1. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2013-2015 kohta.
2. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi kodukorra muudatuste kohta.
3. Arvamuse andmine õpilaste vastuvõtu tingimuste ja korra kohta 2013/2014 õppeaastal.
4. Arvamuse andmine Sillamäe Gümnaasiumi õppekava kohta (ptk 2.2 Kooli põhiväärtused, ptk 8. Hindamine, ptk 10. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus)
5. 2012/2013 õppeaasta üldtööplaani muudatuste kinnitamine.
6.Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.
7. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks;
8. Informatsioon gümnaasiumi tegevuse oluliste asjaolude kohta.

Lugupidamisega

Arno Kaseniit
direktor
õppenõukogu esimees

________________________________________________________________________

ÕPPENÕUKOGU nr 1.-6/2

Lp Sillamäe Gümnaasiumi pedagoog,

Palun Teil osa võtta

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUST

Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu koosolek toimub

24.oktoobril algusega kl 9.15

II korruse avatud auditooriumis.

PÄEVAKORD

1. Üldtööplaani muudatuste kinnitamine.

2. Info sisehindamisest ja arengukava koostamisest.

Arno Kaseniit

õppenõukogu esimees

________________________________

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Vastu võetud 23.08.2010 nr 44

§ 1.Õppenõukogu tegutsemise põhimõtted

(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

§ 2. Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega

Seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja juhtimisega õppenõukogu:
1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja kooli õppekava ning nende muudatuste kohta;
2) kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks;
3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;7) kinnitab klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi;

9) nimetab oma esindajad kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;

Õppenõukogu ülesanded ja töökord

______________________________________________________________

TEADE

25.08.12

Kutsun kokku Sillamäe Gümnaasiumi õppenõukogu

1.septembril kl 13, Viru pst 26 aulas

Päevakord:

0. Õppenõukogu sekretäri valimine.

1. Arvamuse andmine gümnaasiumi õppekava kohta.

2. Gümnaasiumi 2012/13 õa üldtööplaani kinnitamine.

3. Gümnaasiumi õpilase õpinguraamatu vormi kinnitamine.

4. Gümnaasiumi pedagoogide esindajate nimetamine gümnaasiumi hoolekogusse.

Arno Kaseniit

õppenõukogu esimees

____________________________________________________________

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s