5.2. Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted

5.2.1 Gümnaasiumis on 67 kohustuslikku kursust kitsa matemaatika korral, millele õppesuuna sees on kool teinud kohustuslikuks 20 valikkursust, laia matemaatika puhul on lisaks 73 kohustuslikule kursusele kooli poolt tehtud õppesuunas kohustuslikeks 14 valikkursust.

5.2.3 Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud 96 kursust. Seega lisaks kohustuslikele kursustele ja kooli poolt kohustuslikuks tehtud valikkursustele, peab õpilane valima veel 13 valikkursust kursuste kavas esitatud valikkursuste hulgast, et saavutada minimaalne õppekoormus, mis on vajalik gümnaasiumi lõpetamiseks.

5.2.4 Tunnijaotusplaanis esitatud valikkursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat.

5.2.5 Kursusi, mida tuleb kindlasti õpetada eesti keeles vastavalt „Gümnaasiumi riiklikule õppekavale“ § 11 lõikele 2 ja lisaks kooli poolt pakutud kursustele on kokku vähemalt 57 kursust, kus õppekeeleks on määratud eesti õppekeel.

5.2.6 96 kohustuslikust kursusest 39 võib viia läbi eesti keelest erinevas õppekeeles. Juhul kui kool pakub 96-st kursusest rohkem kursusi, siis lähtutakse kursuse keele valikul nõudest, mille kohaselt vähemalt 60% kursuste õppekeeleks on eesti keel.

5.2.7 Kui kursuse õppekeeleks on eesti keel, peab õpetajal olema täidetud keeleoskusnõue vähemalt C1-tasemel.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s