Arendusjuht

Sillamäe Gümnaasium pakub tööd arendusjuhile

Tegevusvaldkonnad, vastutusalad
•    Kooli arendustegevuse kavandamine ja juhtimine
•    kooli õppetegevust arendavate projektide algatamine ja koordineerimine
•    suhtekorraldus, pressiteated, kommunikatsioon avalikkusega
•    kooli sisehindamissüsteemi väljatöötamine, sisehindamise koordineerimine
•    kooli www – kodulehekülje arendamine ja ajakohase täitmise korraldamine
•    kooli turundustegevuse korraldamine sh PR-ürituste korraldamine üldhariduskoolidele  (avatud uste päevad, meistriklasside läbiviimine, koolide külastused)

•   gümnaasiumi suhete arendamine sh

 • suhete ja koostöö arendamine Eestis ja välismaal,
 • uute kontaktide loomine ja partneritega kontaktide hoidmine
 • kooli tutvustamine ja presentatsioonide ettevalmistamine ja esitlemine
 • külaliste vastuvõttude korraldamine
 • partneritega koostööplaanide väljatöötamine,  andmebaasi loomine ja haldamine

Juhendamine – Infotehnoloog, projektijuht

Koostöö- Juhtkonnaliikmed, õppetoolide juhid , õpetajad, spetsialistid, huvijuht

Sisehindamine – Eestvedamine ja strateegiline juhtimine, personal, huvigrupid

Aruandlus – töökokkuvõtted ja eneseanalüüs kolm korda aastas, üldtööplaani seire igakuine.

Ametikohale kandideerija kvalifikatsioon, eeldused ja kompetentsus

 • Haridus:  Kõrgharidus. Soovitav- pedagoogikaalased kursused
 • Töökogemus: Organisatsiooniarendus, projektitöö
 • Ametialased lisateadmised ja oskused: Projektijuhtimisalased teadmised, kooli dokumentatsiooni koostamise alased teadmised ja oskused
 • Keeleoskus:  Eesti ja vene keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus suhtlustasandil.
 • Arvutikasutamise oskus: MS Word, Excel, Powerpoint, E-post, Internet – kasutaja tasemel
 • Muud oskused: Meeskonnatööoskus, suhtlemisoskus, planeerimise ja analüüsi oskused, juhendamise ja tagasisidestamise oskused,
 • Isiksuseomadused: Vastutustunne, ausus, lojaalsus, kohusetunne, täpsus, algatusvõime ja loovus

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s