2.2 Kooli põhiväärtused

2.2.1 Gümnaasiumi pedagoogid lähtuvad oma pedagoogilises töös kooli põhiväärtustest, milleks on pühendumine, vastutusvõime, koostöö ja avatus, omanäolisus, loovus ja areng.

2.2.2 Sillamäe Gümnaasium on sõbralik ja ühiskonnale, kogukonnale ja keskkonnale avatud kool. Gümnaasiumis toetatakse aktiivset, mitmekesist omavahelist ja koolivälist suhtlemist, väärtustatakse õpilaste-õpetajate vahelist usalduslikkust ja koostööd.

2.2.3 Gümnaasium teeb koostööd kooli pidajaga, teiste Sillamäe linna ja Eesti kõrg-, kutse- ja üldhariduskoolide, vilistlaste ja lastevanematega. Sillamäe Gümnaasium väärtustab rahvusvahelist suhtlust ja koostööd.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s