8.8 Teadmiste ja oskuste tõendamine varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu eksternidel

8.8.1 Ekstern võib taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel hinnatakse omandatud pädevuste vastavust õppeaine/õppekava õpitulemustele sõltumata omandamiskohast ja -vormist, lähtudes kooli kvaliteedinõuetest.

8.8.2 Õppekava täitmisel võib arvestada gümnaasiumiõppes kogu ulatuses väljaspool kooli õppekava sooritatud õpingute tulemusi ja töökogemust, va riigieksamid, koolieksamid, õpilasuurimus või praktiline töö, mis tuleb sooritada koolis ja mis on gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks. Erialast töökogemust arvestatakse, kui see on seotud õppekava või õpitava õppeainega.

8.8.3 Hindamisel võib nõuda pädevustesti sooritamist või omandatu muul viisil tõendamist.

8.8.4 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise protsess koosneb järgmistest etappidest:

1)      taotleja nõustamine ja eneseanalüüs;

2)      taotluse koostamine ja esitamine;

3)      taotluse hindamine;

4)      otsuse tegemine ja tagasiside andmine;

5)      esitatud vaide korral vaide menetlemine.

8.8.6  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise puhul taotleja:

  • tutvub kooli õppekavaga, selgitamaks, millised omandatud kogemused võivad sobida taotlemiseks;
  • esitab vormikohase taotluse koos vajaliku tõendusmaterjaliga;
  • vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest;
  • esitab vajadusel täiendavaid dokumente.

8.9 Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord

Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub „Haldusmenetluse seaduses“ § 71 – § 87 sätestatud kohaselt.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s