II Personalitöö

Üldtööplaan II PERSONALITÖÖ
JRK Tegevused, ülesanded valdkonniti
1 Noore pedagoogi sisseelamis- ja toetusprogrammi väljatöötamine ja rakendamine, noorõpetajate nõustamine ja koolitamine
2 Töötajate kaasamine gümnaasiumi eesmärkide püstitamisele, täitmise analüüsimisele ja vajalike otsustuste arutamisele.
3 Personali eesti keele oskuse arendamine
4 Personali tunnustamise hea tava väljatöötamine
5 Õpetajate koolituskava väljatöötamine ja rakendamine
6 Õpetajakoolitused väljaspool kooli
7 Sisekoolitused – meeskonnatöö jt
8 Personali töötasustamise põhimõtete väljatöötamine
9 Töötajate informeerimine gümnaasiumi tegevust reguleerivate kordade ja õigusaktidega
10 Klassijuhatajate arenguprogrammi väljatöötamine ja rakendamine
11 Töötajate tervisepäevade korraldamine
12 Personalipoliitika arendamine
13 Persoanliarvestus ja statistika
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s