LOGO konkurss

Sillamäe Gümnaasium kuulutab välja

KOOLI LOGO IDEEKONKURSS

Logo tingimused

Logo peab

 •  seonduma Sillamäe Gümnaasiumiga (Sillamäega),
 • olema kasutatav nii digitaalses meedias kui trükistel maksimaalne kasutatavate värvide arv (peale musta ja valge) on kolm,
 • kasutatav nii väikses formaadis kui suures formaadis,
 • looma positiivse, noorusliku, rõõmsameelse meeleolu.

Logo kavandi juurde peab olema esitatud selle idee kirjeldus või lugu.
Töö peab olema originaallooming ja vastama autoriõigustele. Gümnaasiumi logoks valitud töö võetakse kasutusele kooli sümboolikas koos kõigi autoriõigustega.
Sillamäe Gümnaasiumil on õigus kooskõlastatult logokonkursi võitnud autoriga teha väiksemas ulatuses  logo kavandi muudatusi.

Konkursi tingimused
1. Konkurss kestab 1. märtsist – 16. märtsini 2012.a
2. Logo kavand tuleb kohale tuua Sillamäe Gümnaasiumi (Viru pst 26) või saata elektrooniliselt e-postile silgymn@gmail.com
3. Esitatud kavandil peavad olema autori(te) kontaktandmed.
4. Pärast ideekavandi esitamise tähtaega laekunud kavandeid konkursi raames ei hinnata.
5. Kõik konkursile esitatud tööd jätab kool endale.
6. Lisainfo: Sillamäe Gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit 39 29 047, silgymn@gmail.com

Ideekavandite hindamine
1. Valiku teeb komisjon, mis koosneb Sillamäe Gümnaasiumi, Sillamäe koolide õpilasomavalitsuste, õpetajate, vanemate, meedia ja Sillamäe linnavalitsuse esindajatest.
2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse Sillamäe Gümnaasiumi blogilehel 5 päeva pärast ideekonkursi tulemuste selgumist. Juhul kui autor seda ei soovi, siis nime ei avalikustata.
3. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:
•    logo atraktiivsus ja mõistetavus,
•    logo originaalsus,
•    logo sobivus gümnaasiumi olemuse ja ülesannetega,
•    logo juurde käiva loo originaalsus ja sobivus Sillamäe Gümnaasiumiga,
•    Logo kasutamise võimalusterohkus erinevates meediumites.

Auhind
1. Konkursi auhinnafondiks on 150 eurot.
2. Komisjon võib vastava tasemega ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses ümber jagada.
3. Auhind makstakse välja viie päeva jooksul pärast ideekonkursi võitja avalikustamist.

Konkursile järgnev tegevus
1. Konkursile esitatud ideekavandeid, olenemata sellest, kas tegemist oli auhinnatud ideekavandiga või mitte, autoritele ei tagastata.
2. Sillamäe Gümnaasiumil on õigus avalikustada käesoleva konkursi käigus saadud ideekavandite sisu näidates ära ideekavandi autorinime.

КОНКУРС ИДЕЙ НА ЛОГОТИП ШКОЛЫ

 Условия логотипа

 Логотип должен

 • быть связан с Силламяэской гимназией (Sillamäe Gümnaasium)
 • использоваться как в дигитальном виде, так и в печатном,
 • максимальное количество цветов (кроме белого и черного) – 3,
 • использоваться как в большом, так и в маленьком формате,
 • создавать позитивное, молодежное, радостное настроение.

К проекту логотипа должно быть приложено описание идеи или история.

Работа должна быть оригинальным творчеством и отвечать авторским правам. Работа, выбранная логотипом гимназии, становится символикой школы и переходит в собственность гимназии со всеми авторскими правами.

У Силламяэской гимназии есть право по согласованию с автором вносить небольшие изменения в проект логотипа.

Условия конкурса

 1. Конкурс проходит с 1 по 16 марта 2012 года.

2. Проект логотипа можно принести в Силламмяэскую гимназию (Viru pst 26) или отправить по электронной почте silgymn@gmail.com

3. В работе должны быть указаны контактные данные автора/авторов.
4. Работы, предоставленные после указанного срока, не оцениваются.

5. Все работы, представленные на конкурс, школа оставляет себе.
6. Дополнительная информация: директор гимназии Арно Касенийт 39 29 047, silgymn@gmail.com

Оценка логотипов

1. Выбор осуществляет комиссия, которая состоит из представителей Силламяэской гимназии, ученических самоуправлений Силламяэ, родителей, учителей, прессы и Силламяэского городского управления.
2. Все авторские работы, представленные на конкурс, опубликовываются в течение 5 дней в блоге гиназии после объявления результатов. Если автор не желает публиковать своё имя, его желание учитывается.
3. Критерии, которые учитываются при оценке логотипов:

 • привлекательность и понятность логотипа,
 • оригинальность логотипа,
 • соответствие целям и задачам гимназии,
 • история, описание, приложенное к логотипу,  и то, как они подходят Силламяэской гимназии,
 • возможность использования логотипа.

Приз

1. Призовой фонд конкурса – 150 евро.
2. При отсутствии проекта логотипа соответствущего уровня комиссия может перераспределить призовой фонд.
3. Приз выплачивается в течение трех дней после определения победителя.

Действия после конкурса
1. Все проекты логотипов, представленные на конкурс, не возвращаются авторам.

2. У Силламяэской гимназии есть право опубликовать работы, предоставленные на конкурс, и имя автора.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s