V Õppetöö

V ÕPPEKASVATUSTÖÖ
Tegevused, ülesanded valdkonniti
1 Tunniplaani koostmine uue tarkvaraga
2 Õpetajate töökavade kooskõlastamine
3 Õppetoolide tööplaanide koostamine ja kinnitamine
4 Kirjalike toode juhendi koostamine ja kinnitamine
5 Õpilaste juhendamise ja uurimistööde läbiviimise süsteemi ja korra väljatöötamine ja rakendamine
6 Aineprogrammide koostamine ja õppekavale lisamine
7 Õppesuundade tegevusplaanide koostamine
8 Õpilaste uurimistööde  kaitsmine
9 Valikkursuste käivitamine
10 Õppekava arendamine – hindamine
11 Õppekava arendamine – läbivad teemad
12 Õppekava arendamine – valikkursused
13 Õppekava arendamine – väärtuskasvatus
14 Õppesuundade avatud nädalad 9ndatele klassidele
15 Laupäevakooli käivitamine Sillamäe 9ndikele
16 Karjääriplaneerimise tegevuskava koostamine
17 E-kursuste väljatöötamine
18 Õppetoolide tegevuse arendamine
19 Hindamisjuhendi arendamine
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s