Raamatukogu eeskiri

Kehtestatud 12.04.2013 direktori kk nr 1-2/9

 Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogu tegutsemise kord ja eeskirjad raamatukogu kasutajatele

 1. Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogu on teeninduseks avatud ruumis 241 tööpäeviti kl 9-15.30.
 2. Raamatukogu tegevuse, lugejate teeninduse ja raamatukogu vara eest vastutab raamatukoguhoidja.
 3. Raamatukoguhoidja informeerib gümnaasiumi töötajaid ja õpilasi raamatukogu tegevusest gümnaasiumi infokeskkonnas ja raamatukogu stendi kaudu.
 4. Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogus on üldkirjanduse kogu ka õpikute kogu.
 5. Sillamäe Gümnaasiumi raamatukogu (edaspidi raamatukogu) võivad kasutada kõik gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.
 6. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid kasutamiseks
  raamatukogus ja koju ning vastab lugejate päringutele.
 7. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus.
 8. Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirjade alusel ja teiste isikut tõendavate dokumentide alusel.
 9. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta algul; lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
 10. Laenutatavate raamatute tagastustähtajad ja laenutatavate teavikute arvu otsustab raamatukogu.
  Üldjuhul laenutatakse kuni kuus teavikut ja tagastustähtajad on: raamatutel 3 nädalat; ajalehtedel, ajakirjadel ja auvistel 1 nädal.
 11. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.
 12. Õppetsükli lõppedes või õppeaasta lõpul tagastab õpilane/õpetaja raamatukogule temale antud õpikud ja muud õppevahendid.
 13. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (entsüklopeediad, teatmeraamatud, lugemissaali raamatud), samuti jooksva kuu ajakirju, ajalehtede viimaseid numbreid ning eriti väärtuslikke- ja ainueksemplare. Erandjuhul (referaatide tegemiseks) laenutatakse lugemissaali ja teatmekogu teavikuid koju 2 päevaks või nädalavahetuseks.
 14. Tagastamata ja rikutud teavikud (ka õpikud) peab asendama raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatuga või tasuma nende eest momendil kehtiva turuhinna.
 15. Raamatukogus käitub õpilane vaikselt, viisakalt ja korrektselt.
  Lubamatu on lärmamine, jooksmine, kaklemine, laamendamine, kaasõpilaste ja teiste raamatukogu külastajate segamine.
 16. Lugemissaalis olevad arvutid on mõeldud eelkõige info otsimiseks õppetöö vajadusi silmas pidades.
 17. Raamatukogus ja lugemissaalis tuleb pidada puhtust ja korda. Lahkudes pannakse riiulitelt võetud ajalehed, ajakirjad ja raamatud tagasi oma kohale.
 18. Õppekabinetti antud kirjanduse säilimise eest vastutab õpetaja.
 19. Käesoleva eeskirja rikkumisel rakendatakse meetmeid vastavalt gümnaasiumi kodukorrale.
 20. Raamatukogus järgitakse raamatukoguhoidja nõuandeid ja korraldusi.
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s