2.1 Õpingute eesmärgid ja sihiseade

2.1.1 Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Koolis on loodud tingimused, mis aitavad õpilastel omandada teadmised, oskused ja väärtushoiakud, et tahtmise korral jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes, leida endale huvi- ja võimetekohane tegevusvaldkond, millega siduda enda edasine haridustee.

2.1.2 Gümnaasium toetab õpilaste kujunenemist loovaks, sotsiaalselt küpseks ja usaldusväärseks isiksuseks ning oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks inimeseks, kes tahab ja suudab end teostada erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.

2.1.3 Gümnaasiumiõpilane, kes on läbinud kooli õppekava, on iseseisev, tal on kujunenud oma maailmapilt ning tal on valmisolek elus toime tulla, tal on kujunenud adekvaatne enesehinnang, iseseisva õppimise ja koostööoskus, ta on tuttav edasise haridustee võimalustega ning on teadlik enda võimekusest, õpilasel on välja kujunenud kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus.

2.1.4 Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.

2.1.5 Gümnaasium seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu eesti keele õppele.

2.1.6 Gümnaasiumi lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas kvalifikatsiooniraamistiku 4. tasemel kirjeldatud üldnõuetega: õpilasel, kes lõpetab gümnaasiumi, on ainevaldkonna- ja õppesuunaalased laiaulatuslikud faktilised ja teoreetilised teadmised, õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks ning suutlikkus juhtida ise oma õppimist vastavalt juhtnööridele olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda, juhendada kaaslaste tavatööd, võtta mõningane vastutus õppimise hindamise ja edendamise eest.

2.1.7 Õppe- ja kasvatuse aineüleseks eesmärgiks on  „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 4 lõikes 3 esitatud üldpädevuste ja „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ ainekavades esitatud valdkonnapädevuste kujunemine, arvestades Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. detsembri 2006. a soovituses, „Võtmepädevuste kohta elukestvas õppes“, sätestatut.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s