UUDISTE arhiiv

ELAGU KOOLIVAHEAEG

Täna, 19.oktoobril  “ristisime” meie 10ndate klasside õpilased gümnasistideks ja saime “lõpuks” ka lühikesele koolivaheajale minna.

Suured tänud 11.nda klassi õpilastele Natashale ja Irinale toreda kontserdi juhtimise eest ja 10ndikele tänud julguse ja vaimukuse eest.

Suur tänu ka huvijuht Ladale õpilaste toetamise eest!

Suured tänud õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes need kaks kuud õppetööd on kenasti vastu pidanud.

Remont aga kestab majas veel vähemalt üks kuu  – loodetavasti lõpetatakse kõik tööd novembri lõpuks.

Soovin kõikidele õpilastele head koolivaheaega ja ootan teid tagasi kooli 29.oktoobril kl 8.05.

Arno Kaseniit

direktor

____________________________________________________________

Sillamäe Gümnaasiumi õpetajad täiendasid oma teadmisi uurimistöö juhendamises

Docendo distsimus

Uurimistöö koostamine on uue õppekava järgi kohustuslik eksam juba praegustele 11ndikele.  Uurimistöö juhendamine on aga paljudele õpetajatele esmane ülesanne ja väljakutse.

Koostöös SA Tiigrihüppega toimus septembris-oktoobris meie gümnaasiumis õpetajate koolitus “Arvuti kasutamine uurimistöös”. Koolituse viis läbi vanemõpetaja Olga Shumailova. Koolituse läbisid edukalt 10 Sillamäe Gümnaasiumi õpetajat, kes said ka vastava tunnistuse.

Suurimad tänud SA Tiigrihüppele ja kolleeg Olgale koolituse eest!

___________________________________________________________

Rahvusvaheline muusikapäev Sillamäe Gümnaasiumis

1.oktoobril kl 12.55 toiumub gümnaasiumi aulas loeng-kontsert.

Külla tulevad Anti Kammiste ja Madis Kari.

Loeng-kontserdist klassikast hip-hopini võtavad osa gümnaasiumi 10ndate klasside õpilased.

___________________________________________________________

AITAME SINIMÄE PÕHIKOOLI

Aitamine ja hoolimine on Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas üks olulisemaid kasvatusväärtusi. Inimesi, kes on raskesse olukorda sattunud mitte enda süül tuleb aidata.

20-21.septembril läks põlema Sinimäe Põhikooli hoone. Tule- ja veekahjustused olid nii suured, et õppimine selles hoones on lähiajal võimatu.

Vastavalt Vaivara valla palvele ja Sillamäe linnavalitsuse nõusolekule ning Sinimäe Põhikooli ja Sillamäe Gümnaasiumi koostööle on ühiselt otsustatud, et Sinimäe Põhikooli õpilased tulevad alates 1.oktoobrist õppima Sillamäe Gümnaasiumi koolimaja I korrusele, kus on hetkel kolm vaba klassi ja mõned tööruumid.

Gümnaasiumi koolimajja tulevad kuni remondi lõpuni esialgu vaid 20 Sinimäe Põhikooli kolmanda kooliastme õpilast ja nende õpetajad. Peale remonditööde lõppu novembris  tulevad koolimajja ka ülejäänud ca 40 põhikooli I ja II atme õpilased.

Gümnaasiumiõpilased õpivad endiselt II ja III korrusel ning põhikooli õpilaste tulek koolimajja õppeprotsessi ei sega.

Aitame ja toetame Sinimäe Põhikooli õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid ja soovime neile kõike paremat õppimisel meie koolimajas.

______________________________________________________________

LASTEVANEMATE KOOSOLEK VALIS ESINDAJAD HOOLEKOGUSSE

Posted on 20. sept 2012

19.septembril kl 18 toimus Gõmnaasiumi aulas lastevanemate esimene koosolek. Koosolekule kogunes rõõmustavalt suur hulk lapsevanemaid -üle 90 lapsevanema, lisaks klassijuhatajad ja kooli administratsiooni esindajad.

Koosoleku avas kooli direktor Arno Kaseniit, kes selgitas ka lapsevanemate õigust olla valitud kooli hoolekogusse, samuti hoolekogu ülesandeid. Koosolekut juhatas meisterlikult gümnaasiumi meediaõpetaja Samuel Golomb ja koosolekut protokollis lapsevanem Jelena Vohmjanina.

Enne lapsevanemate koosolekut oli hoolekogusse valitud juba Sillamäe linnavolikogu esindaja ja gümnaasiumi pedagoogide kaks esindajat.

Lastevanemate poolt valiti hoolekogu kandidaatideks kolm lapsevanemat ja kinnitati kaks esindajat kooli toetavate organisatsioonide poolt.

Suured tänud kõikidele lapsevanematele, kes koosolekul osalesid ja palju õnne ja edu valitud hoolekoogu liikmetele!

____________________________________________________________

Vastavalt PGS prg 56 kutsun kokku

Sillamäe Gümnaasiumi lastevanemate koosoleku

19.septembril 2012 kl 18 Gümnaasiumi aulas (sissepääs staadioni poolt söökla uksest).

Päevakord

1. Vanemate esindajate valimine Sillamäe Gümnaasiumi hoolekogusse (3 esindajat).

2. Gümnaasiumi toetavate organisatsioonide esindajate hoolekogusse kinnitamine (kuni 2 esindajat).

3. Informatsioon Gümnaasiumi tegevusest.

_______________________________________________________________

UUS TUNNIPLAAN

Tähelepanu!
17.septembrist kehtib parandatud uus tunniplaan.

Tunniplaani saad näha siit…
_________________________________________________________

Direktor kehtestas kodukorra ja päevakava

Vastavalt Gümnaasiumi põhimääruse § 12. „Gümnaasiumi kodukord ja päevakava“ kehtestas direktor kooli päevakava ja kodukorra.

_________________________________________________________

ILMUS GÜMNAASIUMI AJALEHT

5.september 2012

” Zatsjotnõi Gimnazist!” nr 3

Vaata rohkem siit …

___________________________________________________________

Õnnitlen kõiki pedagooge, õpilasi ja lapsevanemaid!

1.september 2012

Täna oli väga tore ja ajalooline päev – 1.septembril alustasid meie linna koolides õppimist üle saja 1.klassi lapse, kellele peame oma õpingutes eeskujuks olema.

Sillamäe Gümnaasiumisse asus õppima 159 õpilast!

Sel aastal Sillamäel toimunud Koolirahu avaaktuse kulminatsioonideks olid õpilaste ja ministri ning koolijuhtide poolt koolirahu lepingutele allakirjutamine ja võimas ja ilus laul “Me oleme koos” gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate esituses.

Vaata uudislõiku ka venekeelses AK-s siit…

Usun, et sellele esimesele toredale päevale järgneb veelgi toredaid ja sisukaid koolipäevi.

Jõudu ja jaksu meile kõigile!

Arno Kaseniit

direktor

Meie laul 1.septembril

Posted on 30. aug 2012

Уважаемые гимназисты и учителя!

B пятницу 31.августа  в 13.00 состоится генеральная репетиция церемонии начала учебного года.

Убедительная просьба присутствовать=)

В месте

 1. Глядя в зал,
  Отражаюсь я в Ваших глазах,
  В них, струной напряженно звеня,
  Выбирает дорога меня.
  Каждый час
  Наша юность уходит от нас.
  Над дорогой длиной в одну жизнь
  Моя песня, как птица, кружит.

Припев
И в сплетении рук,
И в сиянии глаз
Мы вместе
Бьется колокол сердца
В ладонях моих
Мы вместе
Все сметая преграды,
Разрушая все стены,
Мы вместе.
Мы вместе.

 1.  Желтый лист
  Упадет на простой обелиск.
  Бьется память в висках, вспоминай,
  Тех, кто верил в потерянный рай.
  В небеса
  Улетят наших дней голоса,
  Но останется песни роса,
  Растворенная в Ваших глазах.

              Припев
              И в сплетении рук,                                  Ja siis käsikäes minnes
              И в сиянии глаз                                         Silmis säramas päike
              Мы вместе                                                 Sest koos me
Бьется колокол сердца                          Südame kellalööke
В ладонях моих                                         Meie pihkudes tunnen
Мы вместе                                                 Sest koos me
Все сметая преграды,                            Teelt kõik pühime tõkked
Разрушая все стены,                              Lammutame kõik müürid
Мы вместе.                                                Sest koos me
Мы вместе.                                                Nüüd koos me

__________________________________________________________

Sillamäe Gümnaasium kuulutas välja hanke

24.08.12

Sillamäe gümnaasium kuulutas välja 2012/2013 õppeaastaks gümnaasiumi hoone kompleksturvateenuse hanke.

Täpsem informatsioon siin….

_____________________________________________________________

Head õpilased! Уважаемые гимназисты!

Kohtume 1. septembril kl 10.45

KOOLIAASTA AVAAKTUSEL

Sillamäe Spordikompleksis Kesk  30

1 сентября в 10.45 состоится

 ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОТКРЫТИЮ УЧЕБНОГО ГОДА

Спорткомплекс, Кеск 30, Силламяэ

 ________________________________________________________

 Sillamäe Gümnaasiumi pedagoogiline personal on komplekteeritud

16.08.12

Augustikuus sõlmis gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit veel viimased töölepingud õpetajatega, kes hakkavad gümnaasiumis õpetama üksikuid aineid või valikkursusi.

Kohustuslike ainete õpetajatega sõlmiti lepingud juba juunis-juulis. Uuel õppeaastal hakkab gümnaasiumis õppima ca 160 õpilast, nendest 73 õpilast 10.klassis.

Gümnaasium pakub õpilastele võimalusi õppida kolmes õppesuunas: reealõppesuunas, looduse ja keskkonna õppesuunas ja humanitaarõppesuunas.

Kokku toimub gümnaasiumis nädala jooksul ligemale 320 tundi. Õpilasi hakkavad õpetama oma aine asjatundjad. Kokku annab gümnaasium tööd ligemale 60-le inimesele, eelkõige Sillamäe linna elanikele. Gümnaasiumis saab tööd üle 30 õpetaja, ligemale  30  tehnilise personali töötajat ja spetsialisti.

Sillamäe Gümnaasiumi hoone muutub soojemaks ja ilusamaks

Augusti alguses algasid meie koolihoone soojustustööd. Töid teostab AS VANT. Koolihoone majaseinad ja vundament soojustatakse ja fassaad kaetakse esteetiliste plaatidega. Fassaaditööd lõpetatakse novembrikuu lõpuks.

Sillamäe Gümnaasiumi hoones algas kauaoodatud remont!

Sillamäe Gümnaasiumi hoones renoveeritakse sel suvel kooli peasissekäik, fuajee, garderoobid ja kantselei. Välitööde eesmärgiks aga on koolihoone soojustamine ja välimuse kaasajastamine.

Siseremonditööd lõpevad plaanikohaselt oktoobri lõpuks ja välitööd novembri lõpuks.

В здании Силламяэской Гимназии начался долгожданный ремонт

Этим летом в здании гимназии идёт реновация главного входа, фойе, гардероба и канцелярии. Целью внешних работ является утепление  и  модернизация здания.

По плану внутренние ремонтные работы закончатся в конце октября и внешние работы в конце ноября.

_______________________________________________________________________

HEA UUDIS ENNE JAANIPÄEVA!

Posted on 22. juuni 2012

Sillamäe Gümnaasiumi perel on põhjust vahetult enne Võidupüha ja jaanipäeva rõõmu tunda – 22.juuniks on gümnaasiumi 10.ndasse klassi esitanud taotluse juba üle 60 õpilase!

Suurem tung on reaalõppesuunda, aga avaldusi on ka nii humanitaarsuunda kui ka looduse ja keskkonna õppesuunda.

Eelkutseõppe erialadest on valitud enim infotehnoloogia eriala. Samuti on rohkelt soove ka dokumendihalduse ja klienditeeninduse erialadele.

Gümnaasiumis asub 2012/2013 õppeaastal õppima ca 155-160 õpilast. Õpilastearvult saab meie gümnaasium olema Ida-Virumaal suurim.

HEAD VÕIDUPÜHA ja lõbusaid jaane!

_________________________________________________________________

Ilmus Gümnaasiumi ajalehe ”Zatsjotnõi Gimnazist!” II number

Ajalehte saab lugeda siit …

_________________________________________________________________

GÜMNAASIUMI KODULEHT ON POPULAARNE

Selle aasta aprillis kirjutasime, et gümnasiumi kodulehte on külastanud juba üle 6000 külastaja. Sel nädalal aga võib rõõmustada, et Sillamäe Gümnaasiumi kodulehekülg on väga populaarne – oleme ületanud juba 10 000 külastuse piiri!

________________________________________________________________

ÕNNITLEME!

Sillamäe noorte päeval, 3.juunil saavutas meie gümnaasiumi tulevaste õpilaste võistkond “Lõbusate ja leidlike klubi” (vene k KVN) konkursil I koha.

Suured tänud Jekaterina Danilovale ja Aleksandr Aleksandrinile peamiselt 9. klassside õpilastest koosneva võistkonna ettevalmistamise eest! Tublid!

___________________________________________________________________________

SILLAMÄE GÜMNAASIUMI KORVPALLIVÕISTKONNALE III koht

Sillamäe Gümnaasiumi võistkond saavutas Sillamäe linna meistrivõistlustel korvpallis auhinnalise III koha! Otsustavas mängus võideti suureksooriliselt võistkonda Kosmonavtõ.

Võistkonnas mängisid õpetajad Aleksei Sobolev, Aleksei Tsmõhh ja Sergei Varankin, õpilased Igor, Stanislav ja Kirill ja spordiveteran Anatoli Kozlov ja koolidirektor Arno Kaseniit.

Palju õnne!

_________________________________________________________________

Уважаемые родители выпускников 9-ых классов!

4-ого июня в 18.00 Силламяэская Гимназия проводит собрание для тех родителей, чьи дети планируют продолжить обучение в гимназии.

Мы ждём вас по адресу Виру 26 (Силламяэ «Астангу» школа) в актовом зале.

Арно Касенийт,

Директор

_____________________________________________________________________

Gümnaasiumi remondi hange on välja kuulutatud

Sillamäe Gümnaasiumi ja Sillamäe Linna Keskraamatukogu rekonstrueerimistööde hange, osa A – riigihange nr 244409

Hankija (edaspidi tekstis ka: Tellija) eesmärgiks on renoveerida Sillamäe Astangu Kooli hoone gümnaasia- ja keskraamatukoguhooneks vastavalt kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ning käesolevale riigihanke tehnilisele kirjeldusele.Tööde maht on jagatud osadeks. Käesolevaga on ettenähtud osa “A” tööde teostamist.

Hankedokumentide taotlemise või nendele juurdepääsu tähtpäev (viimane päev): 30.05.2012 15:00

Pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg  05.06.2012 15:00

Sillamäe Linnavalitsus, 75003909, Kesk 27, Sillamäe, 40231 Eesti (EE) Kontaktisik: Vladimir Sokušev Tel.: +372 3925743 Faks: +372 3925701 E-post: sokushev@sillamae.ee

_____________________________________________________________________

LAUPÄEVAKOOL LÕPETAS

19.mail toimusid Sillamäe Gümnaasiumi Laupäevakoolis viimased tunnid. 31.märtsil alguse saanud laupäevane õppimine lõppes ühiskonnaõpetuse, eesti keele ja vene keele eksamiteks valmistumise tundidega.

Kokku õppis 8 nädala jooksul laupäeviti gümnaasiumi laupäevakoolis Sillamäe koolide 9ndatest klassidest  55  õpilast. Õpilasi õpetas kokku 11 erinevat õpetajat. Lisaks õppimisele Sillamäel tehti õppekäike Kohtla-Järve Virumaa Kolledzisse, Narva Kolledzisse ja Tartusse AHHAA-teaduskeskusesse.

Laupäevakooli lõpetamisel anti tunnistused pidulikus õhkkonnas 16-le tublimale osalejale.

Õpetajaid tunnustati lille ja tänukirjaga ja tänati Marina Hramtsovat ja Astangu kooli koostöö eest.

Õpilasi õnnitles Sillamäe Gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit ja edu eelseisvateks eksamiteks soovis tulevane uue kooli õppealajuhataja Marina Hramtsova.

Õpilaste esindajana sai sõna Astangu Kooli 9nda klassi õpilane Nadezda Jermakova. Nadezda kiitis laupäevakooli tegemise mõtet ja väljendas rahulolu nähtu ja kuulduga ja sellega, et sai paljude eakaaslastega koos olla. Nadezda tänas kõiki õpetajaid ja soovis kaasõpilastele edu koolide lõpetamisel ja kutsus kõiki 9.ndikke Sillamäe Gümnaasiumisse edasi õppima.

Laupäevakooli korraldajad tänavad kõiki õpetajaid, klassijuhatajaid, lapsevanemaid ja õpilasi, aga ka Astangu Kooli tehnilist personali ja söökla töötajaid, selle ühise toreda ettevõtmise kordamineku puhul!

Ootame kõiki 9ndikke õppima Sillamäe Gümnaasiumisse. Sisseastumisdokumentide vastuvõtt algab 18.juunil 2012a.

19-ого мая прошли последние уроки субботней школы в Силламяэской гимназии.

Начавшееся 31-ого марта субботнее обучение  закончилось подготовкой к экзаменам по следующим предметам: обществоведение, эстонский язык и русский язык.

На протяжении 8-ми недель субботнюю школу посетили 55 девятиклассников, их обучали 11 учителей. Помимо обучения в Силламяэ, были организованы выезды в Вирумааский Колледж Кохтла-Ярве, Нарвский Колледж Тартуского университета и в Тарту в Научный центр АХХАА.

В последний день занятий ребятам были выданы свидетельства об окончании субботней школы.

Учителей поздравили  цветами и благодарственными грамотами, а также поблагодарили Марину Храмцову и школу Астангу  за совместную работу.

Учеников поздравил директор Силламяэской Гимназии  Арно Касенийт, а будущий завуч Марина Храмцова пожелала удачи на предстоящих экзаменах.

От имени учеников,  участников субботней школы, выступила Надежда Ермакова. Надежда похвалила идею создания субботней школы и выразила благодарность за то, что она за прошедшие 8 недель обучения смогла лучше познакомиться с учителями и будущими одноклассниками. Надежда поблагодарила учителей и пожелала удачи ребятам ,призвав всех 9-классников учиться дальше в Силламяэской Гимназии.

Организаторы субботней школы поблагодарили всех учителей, классных руководителей, родителей и учеников, а также технический персонал школы Астангу и работников столовой за совместную работу.

Ждём всех учащихся 9-ых классов для дальнейшего обучения в Силламяэской Гимназии.

Приём документов начинается с 18-ого июня 2012 года.

Sillamäe Gümnaasium

e-post sillamaegymn@sillamaegymn.edu.ee

tel 3929047

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s