5.3.1 Reaalsuuna tunnijaotusplaan

Reaalsuuna õpilased õpivad 73 kursuse ulatuses riikliku õppekava järgi kohustuslikke aineid (RK) sh laia matemaatika 14 kursust.

Reaalsuuna valinud õpilased õpivad õppesuuna kohustuslikke valikkursusi (SK) kokku 14 kursust.

Võõrkeelte õpe toimub vastavalt keeleoskuse tasemele rühmades nii B1 kui B2 taseme kursustena. Kohustuslikke valikkursusi eesti keeles on 4 ja inglise keeles nii B1 kui B2 tasemel 1 kohustuslik valikkursus (SK). Matemaatika kohustuslikud valikkursused (SK) on „Loogika”, „Majandusmatemaatika elemendid”, „Arvuteooria elemendid I”, „Arvuteooria elemendid II”.

Loodusainete valdkonnast on reaalsuuna kohustuslikud valikkursused (SK) „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond ja „Joonestamine“.

Reaalsunna valinud õpilastele on õpilasele tehtud kohustuslikuks kaks majanduse ja ettevõtluse kursust ning  kooli valikkursusena „Uurimistöö“.

Võõrkeelte õpe toimub vastavalt keeleoskuse tasemele rühmades nii B1 kui B2 taseme kursustena. Keeleõppes pakub kool eesti keeles õpilase valikus (SV) 3 täiendavat lisakursust ja inglise keeles 1 lisakursuse. Kokku saab õpilane õppesuunas B2 tasemel  2 lisakursust ja B1 tasemel 4 valikkursust.

Suuna õpilase valikus (SV) on loodusainete valdkonna valikkursustest: „Geoinformaatika“, „Mehhatroonika ja robootika” ja „Keemiliste protsesside seaduspärasused“.

Samuti on õpilase valikus kursused „Uurimistöö alused“,  kaks kooli valikkursust „Informaatika“ ja ühiskonnaõpetuse valikkursusena „Inimene ja õigus“.

Kool pakub õpilastele vabalt valida valikkursusi (VV), et õpilane saaks teha enda huvidele ja vajadustele vastava õppekava.

Kool pakub õpilastele vabalt valida kokku 19 valikkursuse seast. Valikkursustena pakub kool reaalsuuna õpilastele järgmisi kursusi:

  • keelte õppe süvendamiseks pakub kool eesti keele ja inglise keele süvaõppe valikkursuseid (kolm mõlemas aines),
  • füüsika valikkursust „Teistsugune füüsika“,
  • ajaloo aines kooli valikkursus „Eesti lähiajalugu“,
  •  valikkursus „Arvuti kasutamine uurimistöös”,
  • kaks kooli valikkursust „Informaatika“,
  • riigikaitse kaks valikkursust „Riigikaitse”, „Praktiline õpe välilaagris”,
  • usundiõpetuse kaks kursust „Inimene ja religioon” ja „Eesti usuline maastik”,
  •  „Karjääriõpetus“.

Kokku saab õpilane gümnaasiumi vältel läbida kooli õppekava järgi kuni 105 kursust. Vabalt valida antud valikkursuste (VV) õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s