I Juhtimine

I JUHTIMINE
Jrk Tegevused, ülesanded valdkonniti
1 Juhtkonna moodustamine ja tööle rakendamine
2 II poolaasta eesmärkide ja tegevuste kavandamine
3 Sisehindamise korra väljatöötamine ja sisehindamisprotsessi käivitamine
4 Arengukava 2013-2015 koostamine
5 Õppetoolide tegevuse käivitamine
6 Õppekava arendamine
7 Koostöö arendamine kooli pidajaga, lapsevanemateg, gümnaasiumi hoolekoguga
8 Arengukava töörühmade tööle rakendumine
9 Töökeskkonna nõukogu moodustamine ja tööle rakendamine
10 Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse tegevuse rakendamine
11 Hädaolukorras tegutsemise plaani väljatöötamine
12 Gümnaasiumi tegevuse kajastamine meedias ja osalemine kogukonna elus
13 Gümnaasiumi osalemine kogukonna elus
14 Valdkondade strateegiate väljatöötamine
15 Kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamine
16 Tervisenõukogu moodustamine ja töölerakendamine
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s