5.3.3 Humanitaarõppesuuna tunnijaotusplaan

Humanitaarsuunas on lisaks kohustuslike ainete kursustele suuna kohustuslikeks valikkursusteks (SK) kokku 20 kursust.

Suuna valikus (SK)on  kirjanduse valikkursused „Vene keel Eestis”, „Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini”, „Tänapäeva vene kirjandus” ja „Tänapäeva väliskirjandus”.  Lisaks pakub kool humanitaarõppesuuna õpilastele eesti keelset kursust „Tänapäeva Eesti kirjandus“.

Humanitaarsuuna kohustuslike valikkursustena on neli eesti keele süvaõppe kooli valikkursust ja neli inglise keele kooli valikkursust ning inimeseõpetuse valikkursus „Psühholoogia“.

Kolmanda võõrkeelena pakub kool saksa keelt B1 taseme kursustena, kokku 6 kursust.

Suuna kohustuslikuks on samuti kooli valikkursus „Uurimistöö“.

Õpilase valikus (SV) on kokku 13 valikkursust.

Õppesuuna õpilase valikus (SV) on üks kirjanduse kooli valikkursus „Tänapäeva Eesti kirjandus“. Eesti keele õppe süvendamiseks on õpilase valikus kaks valikkursust eesti keelt ja matemaatika süvaõppeks kolm matemaatika valikkursust „Loogika”, „Arvuteooria elemendid I”, „Arvuteooria elemendid II”.

Õpilase valikus (SV) on samuti ühiskonnaõpetuse valikkursus „Inimene ja õigus” ja õpilase uurimistöö koostamist toetav valikkursus „Uurimistöö alused“.

Õpilase valikus on kaks filosoofia valikkursust „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse” ja kooli valikkursustena „Meedia ja mõjutamine“ (kaks kursust) ning kooli valikkursus „Kõne ja väitlus“.

Kool pakub õpilase vaba valikuna (VV) õppesuuna õpilastele kokku valida järgmisi valikkursusi:

  • Eesti keeles ja inglise keeles kummaski süvaõppeks kolm kooli valikkursust,
  • ajaloo valikkursused „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat”, „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu”,
  • „Arvuti kasutamine uurimistöös“,
  • kooli valikkursusena üks kursus  „Meedia ja mõjutamine“,
  • riigikaitse kahte valikkursust „Riigikaitse” ja „Praktiline õpe välilaagris”,
  • usundiõpetuse kaks  kursust;
  • „Karjääriõpetus“.

Õpilase vabas valikus on 15 valikkursust, millest saab õpilane täiendavalt valida kursusi saavutamaks gümnaasiumi lõpetamiseks vajaliku kooli õppekava järgse kursuste mahu 107 kursust.

Vabalt valida antud valikkursuste (VV) õpe korraldatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija olemasolul. Valikkursustele registreerimine toimub eelneva õppeaasta kevadel, va 10. klass.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s