EESTI KEELE ÕPE

Siin lehel on lingid ja artikliviited, mis toetavad eesti keele õpinguid

Eesti keele oskuse nõuded

Avalike teenistujate, töötajate ning füüsilisest isikust ettevõtjate eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded

§ 2. Keeleoskuse nõue

(1) Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest, kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest ja töötaja töö iseloomust.

(2) Tööandja tagab, et töötajad või avalikud teenistujad, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale määrusele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.

….

§ 6. Keeleoskuse B-taseme kirjeldus

(1) B1-tasemel keelekasutaja mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg või muu, saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse, oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal, oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

(2) B2-tasemel keelekasutaja mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga, oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

§ 7. B-tasemel keelekasutaja tööülesannete iseloomustus

Vähemalt B-tasemel keeleoskust nõutakse avalikelt teenistujatelt, töötajatelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised, võivad olla seotud asjaajamise, allüksuse juhtimise või koostööga, samuti tööks vajalike (etteantud sisuga) dokumentide koostamisega.

Rohkem loe siit …

_______________________________________________________________________

Eesti õigekiri

Koostanud Erika Rummel, erika@crjg.vil.ee

Maailma 4000-5000 keelest on arenenud kirjakeeli vaid paarsada. Eesti keel on nende hulka kuulunud juba üle sajandi ning toimib igas eluvaldkonnas. Kõnekeele saab igaüks kaasa oma kodust, avalikus elus vajalikku kirjakeeleoskust lihvitakse kogu elu. Õigekiri on kirjakeele olulisim osa ja harituse mõõdupuu.

MIDA ÕPPEMATERJAL SISALDAB?
Õigekirja põhimõtteid, reegleid ja näiteid, harjutusi, töölehti.

MILLEKS?
Riikliku õppekava õigekirjakursuse abimaterjaliks, gümnaasiumi eesti keele struktuurikursuse sõnaliikide teema omandamiseks, igale keelehuvilisele õigekirjaoskuse testimiseks ja parandamiseks.

Õigekirja kodulehele saab siit…

________________________________________________________________

Eesti keele arendamist toetavad materjalid gümnaasiumile

Allikas: htm.ee

“Eesti ajaloo pöördepunktid. Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile”
Autorid: Toomas Karjahärm jt
Ilmumisaasta: 2008

Komplekti kuuluvad ka:

Töölehed

Õppematerjalid, mis toetavad eesti keele õpet mitmekultuurilises klassis

1)    E-õppe materjal: ,,Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine” koos CDga (Hydraco OÜ)
2)    Kirjutamisoskust arendav õpik “Kirjuta mulle” (Mare Kitsnik)
3)    Kõnearenduspiltide kogumik CD-l „Pildist saavad sõnad“ (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
4)    Kuulamisülesannete kogumik „Kuula ja tee“ koos CDga (Leelo Kingisepp, Kaare Sark)
5)    Grammatikaülesannete kogumik „Grammatika? Jah, rõõmuga!“ koos CDga (Helgi Org, Õie Vahar)
6)    Lugemisülesannete kogumik „Loeme koos“ (Helgi Org, Õie Vahar)
Eestisse saabunud peredele on abi ka Haridus- ja Teadusministeeriumi toel koostatud ülevaatest Eesti koolikorralduse kohta “Tere tulemast Eesti kooli!”/“Welcome to the Estonian School!“, mis on välja antud eesti ja inglise keeles.
Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s