Infotehnoloog

Infotehnoloog/haridustehnoloog

Tegevusvaldkonnad, vastutusalad
•    Kooli infosüsteemi loomine ja korrashoid
•    IKT – audit, planeerimine,  hangete ettevalmistamisel osalemine
•    õpetajate nõustamine IKT kasutamisel
•    E-õppe  keskkonna arendamine
•    multimeedia tarkvara haldamine, kasutamise juhendamine ja korraldamine

Koostöö Arengujuht, juhtkond, õpetajad,

Sisehindamine – ressursside kasutamine

Aruandlus, töökokkuvõtted ja eneseanalüüs kolm korda aastas, üldtööplaani seire igakuine.
Vt haridustehnoloogi tegevuse kirjeldust
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2010/06/ettekanne-tartu-raatuse-gumnaasiumi.html

Ametikohale kandideerija kvalifikatsioon, eeldused ja kompetentsus

Haridus  Kõrgharidus, pedagoogi kvalifikatsioon,  infotehnoloogiaalane koolitus.

Töökogemus  Töökogemus IT- alal , õpiobjektide loomise kogemus

Ametialased lisateadmised ja oskused  IT alane kompetentsus, analüüsioskus

Keeleoskus: eesti keele oskus, ametialase inglise ja vene keele oskus

Arvutikasutamise oskus: kõrgtasemel

Muud oskused: meeskonnatöö oskus, süsteemsus,  suhtlemisoskus

Isiksuseomadused  Ausus, kohusetunne, täpsus, vastutustunne, algatusvõime ja loovus

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s